නිදහස් නැව්ගත කිරීම් එක්සත් ජනපද 48h *
◄ ආපසු පිටුවට
කරත්ත 0
හියු බොස් 1550049

හියු බොස් 1550049

ඔයා බෙිරගත්තා: $160
නිත්ය මිල $145.00 විකුණුම් මිල $305.00

ලිංගභේදය: මිනිසා
හෑන්ඩ්ස්: 3 අත්
ඩයල්: ඇනෙලොග්
වීදුරු: ඛනිජ
නඩු: මල නොකළ වානේ
සිරස්: සිලිකන්
ගාංචුව: බකල්
ව්යාපාරය: quartz
ජල ප්රතිරෝධක: 5 atm
නඩු ප්රමාණය mm: 46
මුල් සිද්ධිය: ඔව්

QUESTIONS & ANSWERS

ප්රශ්න ඇති?

මේ ගැන ප්රශ්නයක් ඇසීමට පළමුවැන්නා වන්න.

ප්රශ්නයක් අහන්න

ආශ්රිත නිෂ්පාදන


G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!