නිදහස් නැව්ගත කිරීම් එක්සත් ජනපද 48h *
◄ ආපසු පිටුවට
කරත්ත 0
ෆර්ලා 886556

ෆර්ලා 886556

ඔයා බෙිරගත්තා: $306
නිත්ය මිල $284.00 විකුණුම් මිල $590.00

නිෂ්පාදිත: ඉතාලිය
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්රිය
වර්ගය: උරහිස බෑග්
ද්රව්ය: සම්
ප්රධාන සවි කිරීම: ලෝහමය
හැන්ඩ්ල්ස්: 2 හැසිරවීම
ඇතුළත: 2 මැදිරි
අභ්යන්තර සාක්කු: 3
බාහිර සාක්කු: undefined
පළල cm: 34
උස cm: 23
ගැඹුර සෙ.මී.: 13,5
Details: dustbag includedbucklevisible logo

QUESTIONS & ANSWERS

ප්රශ්න ඇති?

මේ ගැන ප්රශ්නයක් ඇසීමට පළමුවැන්නා වන්න.

ප්රශ්නයක් අහන්න

ආශ්රිත නිෂ්පාදන


G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!