නිදහස් නැව්ගත කිරීම් එක්සත් ජනපද 48h *
◄ ආපසු පිටුවට
කරත්ත 0
Burberry BRADFIELD
Burberry BRADFIELD
Burberry BRADFIELD
Burberry BRADFIELD
Burberry BRADFIELD

Burberry BRADFIELD

ඔයා බෙිරගත්තා: $1,203
නිත්ය මිල $1,154.00 විකුණුම් මිල $2,357.00

ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්රිය
වර්ගය: Bomber
Fastening: buttonsbelt
දිගු
බාහිර සාක්කු: 2
අභ්යන්තර සාක්කු: undefined
පොකට්: අනිශ්චිත
ද්රව්ය: කපු xNUMX%
Main lining: cotton 100%
රටා: ඝන වර්ණය
සෝදන: වියළි පිරිසිදු
මාදිලිය උස, cm: 170
ආකෘතියේ ප්රමාණය: 40
ඇතුළත: පෙල ගැසුනි

QUESTIONS & ANSWERS

ප්රශ්න ඇති?

මේ ගැන ප්රශ්නයක් ඇසීමට පළමුවැන්නා වන්න.

ප්රශ්නයක් අහන්න
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!